سلام دنیا!

دوربین های مداربسته و امنیتی همه جا هستند ، اینطور که به نظر می رسه ، اما آنها به دنبال چه هستند ؟ چه مقدار از رفت و آمد ما را ضبط میکنند ؟

اگر شما هم همیشه در مورد آن کنجکاو بوده اید ، ما به شما نشان می دهیم نه تنها از طریق چشم یکی از دوربین های امنیتی تصاویر را ببینید ، بلکه چگونه زوم کنید ، زاویه بدهید ، جابجا کنید ، و حتی از کامپیوتر خود تصاویر را ضبط و ذخیره کنید.

 1. مرور گر خود را باز کنید ، این مرورگر دریچه ای خواهد بود به یکجهانکامل ازدوربین های مدار بستهسیمی که به اینترنت است متصل هستند.
 2. یکی از مواردی که در لیست عبارات جستجو در زیر قرار داده ایم را جستجو کنید.این لیستهمواره در حال تغیر و تحول است بنابراین اگرعبارتی کار نمی کند ، مورد دیگری را امتحان کنیدتا زمانی که شمانتایج را ببینید.چگونه تصاویر دوربین مداربسته زنده را در اینترنت ببینیم ؟
 3. بررسی نتیاج . بعد از اینکه شمایکی از این عبارات را جستجو کنید ، شماهزاران نتیجه مشاهده خواهید کرد. یکی از انها را انتخاب کنید . اگر لینکهنوز هم فعال باشدشما ممکن است یکصفحهپر شده باتصاویردوربین های امنیتیرا ببینید.این تصاویرمعمولاقابل کلیککردن هستند . در موارد دیگر،شما ممکن استروی صفحه نمایشفقط یک دوربینتک را ببینید.
  • اگر از شما رمز خواسته شد ، اگر مجاز به مشاهده تصاویر باشید رمز را خواهید داشت ، در غیر این صورت از تخیل خود استفاده کنید.چگونه تصاویر دوربین مداربسته زنده را در اینترنت ببینیم ؟
 4. دوربین را کنترل کنید . بسته به نوع دوربین که شما به آن دسترسی دارید ، ممکن است قادربه زوم ، چرخش و جابجایی دوربین باشید.
 5. به یاد داشته باشیددر حالی که این سایت ها استفاده کنید،ممکن است تحت نظر باشید. سعی کنید به هر لینک بارها و بارها متصل نشوید و یا بیش از ۳۰ دیقیه تصاویر را مشهاده نکید ، مدیران سایت ها ممکن است دسترسی شما را محدود و یا از طریق آی پی شما را تحت تعقیب قرار دهند .

این لیست همواره در حال تغیر و تحول است بنابراین اگر عبارتی کار نمی کند ، مورد دیگری را امتحان کنید تا زمانی که شما نتایج را ببینید.

 • inurl:/view.shtml
 • inurl:ViewerFrame?Mode=
 • inurl:ViewerFrame?Mode=Refresh
 • inurl:view/index.shtml
 • inurl:view/view.shtml
 • liveapplet
 • intitle:”live view” intitle:axis
 • intitle:liveapplet
 • all in title :”Network Camera Network Camera”
 • intitle:axis intitle:”video server”
 • intitle:liveapplet inurl:LvAppl
 • intitle:”EvoCam” inurl:”webcam.html”
 • intitle:”Live NetSnap Cam-Server feed”
 • intitle:”Live View / – AXIS 206M”
 • intitle:”Live View / – AXIS 206W”
 • intitle:”Live View / – AXIS 210″
 • inurl:indexFrame.shtml Axis
 • intitle:start inurl:cgistart
 • intitle:”WJ-NT104 Main Page”
 • intitle:snc-z20 inurl:home/
 • intitle:snc-cs3 inurl:home/
 • intitle:snc-rz30 inurl:home/
 • intitle:”sony network camera snc-p1″
 • intitle:”sony network camera snc-m1″
 • intitle:”Toshiba Network Camera” user login
 • intitle:”i-Catcher Console – Web Monitor”

بهترین هارد برای دوربین مدار بسته